Search on PooyeshDarou.com
search

Tag: کلیه و دیابت

October 6, 2021

 

وبینار کلیه و دیابت

با سلام و احترام

استاد گرامی بدین وسیله از جنابعالی دعوت می شود در وبینار با موضوع کلیه ودیابت با امتیاز باز آموزی با

شناسه بازآموزی:169610

که با همکاری شرکت پویش دارو، تولید کننده داروهای

PDlasta PDGrastim PDPoetin

برگزار می گردد شرکت فرمایید

 :✔زمان برگزاری وبینار پنجشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۱ الی ۱۳:۳۰

:جهت ثبت نام به سایت زیر مراجعه فرمایید

www.ircme.ir